chantrunhua.com

Mạch điện tử

[masp]2B-PD-DDP0320-420[/masp]

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[mota]- Xuất xứ: Châu Âu
- Chiều cao: điều chỉnh được chiều cao từ 320mm đến 420mm
- Tải trọng: 1000kg
- Bù nghiêng: 0~ 13% (khi dùng với Đĩa tự cân bằng và Đế chỉnh độ nghiêng)
- Đường kính đế trụ: 180mm; đường kính đầu trụ 100 mm
Bảo hành: 10 năm [/mota]

[chitiet]
     Ứng dụng: “Chân trụ nhựa” là sản phẩm tiên phong cho việc thay thế chân trụ thép và bê tông nhưng vẫn đảm bảo độ bền tương ứng. “Chân trụ nhựa” được sử dụng trong quá trình lắp đặt chân trụ cho khung xương khi thi công sàn gỗ nhựa ngoài trời, sàn gạch, đá.
“Chân trụ nhựa” dễ dàng điều chỉnh độ cao, tự cân chỉnh độ nghiêng của sàn hoặc hệ khung xương lắp đặt trên trụ.
     Câu trúc chính “Chân trụ nhựa” gồm 04 phần chính: đầu trụ, thân trụ, phần tăng chiều cao, chân đế.
     Phụ kiện: Đĩa tự cân bằng, Chốt liên kết, phần thân tăng thêm chiều cao, tấm đệm cao su giảm ồn và đế điều chỉnh độ nghiêng của bề mặt sàn.
      Ưu điểm:
     -  "Chân Trụ Nhựa” xuất hiện giúp việc thi công dễ dàng và tiết kiệm thời gian.
     - “Chân Trụ Nhựa” thi công trực tiếp lên trên bề mặt của sàn, không cần khoan, bắn vít xuống bề mặt sàn  đảm bảo thoát nước nhanh, không ảnh hưởng đển lớp chống thấm. 
      - "Chân trụ nhựa" giúp ngầm hoá các hệ thống kỹ thuật bên dưới sàn
      - "Chân trụ nhựa" có tính năng chống tia cực tím và thân thiện với môi trường, dễ dàng loại bỏ và tái sử dụng

[/chitiet]

[masp]2B-PD-DDP0220-320[/masp]


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[mota]- Xuất xứ: Châu Âu
- Chiều cao: điều chỉnh được chiều cao từ 220mm đến 320mm
- Tải trọng: 1000kg
- Bù nghiêng: 0~ 13% (khi dùng với Đĩa tự cân bằng và Đế chỉnh độ nghiêng)
- Đường kính đế trụ: 180mm; đường kính đầu trụ 100 mm
Bảo hành: 10 năm [/mota]

[chitiet]
     Ứng dụng: “Chân trụ nhựa” là sản phẩm tiên phong cho việc thay thế chân trụ thép và bê tông nhưng vẫn đảm bảo độ bền tương ứng. “Chân trụ nhựa” được sử dụng trong quá trình lắp đặt chân trụ cho khung xương khi thi công sàn gỗ nhựa ngoài trời, sàn gạch, đá.
“Chân trụ nhựa” dễ dàng điều chỉnh độ cao, tự cân chỉnh độ nghiêng của sàn hoặc hệ khung xương lắp đặt trên trụ.
     Câu trúc chính “Chân trụ nhựa” gồm 04 phần chính: đầu trụ, thân trụ, phần tăng chiều cao, chân đế.
     Phụ kiện: Đĩa tự cân bằng, Chốt liên kết, phần thân tăng thêm chiều cao, tấm đệm cao su giảm ồn và đế điều chỉnh độ nghiêng của bề mặt sàn.
      Ưu điểm:
     -  "Chân Trụ Nhựa” xuất hiện giúp việc thi công dễ dàng và tiết kiệm thời gian.
     - “Chân Trụ Nhựa” thi công trực tiếp lên trên bề mặt của sàn, không cần khoan, bắn vít xuống bề mặt sàn  đảm bảo thoát nước nhanh, không ảnh hưởng đển lớp chống thấm. 
      - "Chân trụ nhựa" giúp ngầm hoá các hệ thống kỹ thuật bên dưới sàn
      - "Chân trụ nhựa" có tính năng chống tia cực tím và thân thiện với môi trường, dễ dàng loại bỏ và tái sử dụng
[/chitiet]

  [masp]2B-PD-DDP0120-220[/masp]


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[mota]- Xuất xứ: Châu Âu
- Chiều cao: điều chỉnh được chiều cao từ 120mm đến 220mm
- Tải trọng: 1000kg
- Bù nghiêng: 0~ 13% (khi dùng với Đĩa tự cân bằng và Đế chỉnh độ nghiêng)
- Đường kính đế trụ: 180mm; đường kính đầu trụ 100 mm
Bảo hành: 10 năm [/mota]

[chitiet]
     Ứng dụng: “Chân trụ nhựa” là sản phẩm tiên phong cho việc thay thế chân trụ thép và bê tông nhưng vẫn đảm bảo độ bền tương ứng. “Chân trụ nhựa” được sử dụng trong quá trình lắp đặt chân trụ cho khung xương khi thi công sàn gỗ nhựa ngoài trời, sàn gạch, đá.
“Chân trụ nhựa” dễ dàng điều chỉnh độ cao, tự cân chỉnh độ nghiêng của sàn hoặc hệ khung xương lắp đặt trên trụ.
     Câu trúc chính “Chân trụ nhựa” gồm 04 phần chính: đầu trụ, thân trụ, phần tăng chiều cao, chân đế.
     Phụ kiện: Đĩa tự cân bằng, Chốt liên kết, phần thân tăng thêm chiều cao, tấm đệm cao su giảm ồn và đế điều chỉnh độ nghiêng của bề mặt sàn.
      Ưu điểm:
     -  "Chân Trụ Nhựa” xuất hiện giúp việc thi công dễ dàng và tiết kiệm thời gian.
     - “Chân Trụ Nhựa” thi công trực tiếp lên trên bề mặt của sàn, không cần khoan, bắn vít xuống bề mặt sàn  đảm bảo thoát nước nhanh, không ảnh hưởng đển lớp chống thấm. 
      - "Chân trụ nhựa" giúp ngầm hoá các hệ thống kỹ thuật bên dưới sàn
      - "Chân trụ nhựa" có tính năng chống tia cực tím và thân thiện với môi trường, dễ dàng loại bỏ và tái sử dụng


[/chitiet]

 [masp]2B-PD-DDP070-120[/masp]


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[mota]- Xuất xứ: Châu Âu
- Chiều cao: điều chỉnh được chiều cao từ 70mm đến 120mm
- Tải trọng: 1000kg
- Bù nghiêng: 0~ 13% (khi dùng với Đĩa tự cân bằng và Đế chỉnh độ nghiêng)
- Đường kính đế trụ: 180mm; đường kính đầu trụ 100 mm
Bảo hành: 10 năm [/mota]

[chitiet]
     Ứng dụng: “Chân trụ nhựa” là sản phẩm tiên phong cho việc thay thế chân trụ thép và bê tông nhưng vẫn đảm bảo độ bền tương ứng. “Chân trụ nhựa” được sử dụng trong quá trình lắp đặt chân trụ cho khung xương khi thi công sàn gỗ nhựa ngoài trời, sàn gạch, đá.
“Chân trụ nhựa” dễ dàng điều chỉnh độ cao, tự cân chỉnh độ nghiêng của sàn hoặc hệ khung xương lắp đặt trên trụ.
     Câu trúc chính “Chân trụ nhựa” gồm 04 phần chính: đầu trụ, thân trụ, phần tăng chiều cao, chân đế.
     Phụ kiện: Đĩa tự cân bằng, Chốt liên kết, phần thân tăng thêm chiều cao, tấm đệm cao su giảm ồn và đế điều chỉnh độ nghiêng của bề mặt sàn.
      Ưu điểm:
     -  "Chân Trụ Nhựa” xuất hiện giúp việc thi công dễ dàng và tiết kiệm thời gian.
     - “Chân Trụ Nhựa” thi công trực tiếp lên trên bề mặt của sàn, không cần khoan, bắn vít xuống bề mặt sàn  đảm bảo thoát nước nhanh, không ảnh hưởng đển lớp chống thấm. 
      - "Chân trụ nhựa" giúp ngầm hoá các hệ thống kỹ thuật bên dưới sàn
      - "Chân trụ nhựa" có tính năng chống tia cực tím và thân thiện với môi trường, dễ dàng loại bỏ và tái sử dụng

[/chitiet]

 [masp]2B-PD-DDP045-070[/masp]


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[mota]- Xuất xứ: Châu Âu
- Chiều cao: điều chỉnh được chiều cao từ 45mm đến 70 mm
- Tải trọng: 1000kg
- Bù nghiêng: 0~ 13% (khi dùng với Đĩa tự cân bằng và Đế chỉnh độ nghiêng)
- Đường kính đế trụ: 180mm; đường kính đầu trụ 100 mm
Bảo hành: 10 năm [/mota]

[chitiet]
     Ứng dụng: “Chân trụ nhựa” là sản phẩm tiên phong cho việc thay thế chân trụ thép và bê tông nhưng vẫn đảm bảo độ bền tương ứng. “Chân trụ nhựa” được sử dụng trong quá trình lắp đặt chân trụ cho khung xương khi thi công sàn gỗ nhựa ngoài trời, sàn gạch, đá.
“Chân trụ nhựa” dễ dàng điều chỉnh độ cao, tự cân chỉnh độ nghiêng của sàn hoặc hệ khung xương lắp đặt trên trụ.
     Câu trúc chính “Chân trụ nhựa” gồm 04 phần chính: đầu trụ, thân trụ, phần tăng chiều cao, chân đế.
     Phụ kiện: Đĩa tự cân bằng, Chốt liên kết, phần thân tăng thêm chiều cao, tấm đệm cao su giảm ồn và đế điều chỉnh độ nghiêng của bề mặt sàn.
      Ưu điểm:
     -  "Chân Trụ Nhựa” xuất hiện giúp việc thi công dễ dàng và tiết kiệm thời gian.
     - “Chân Trụ Nhựa” thi công trực tiếp lên trên bề mặt của sàn, không cần khoan, bắn vít xuống bề mặt sàn  đảm bảo thoát nước nhanh, không ảnh hưởng đển lớp chống thấm. 
      - "Chân trụ nhựa" giúp ngầm hoá các hệ thống kỹ thuật bên dưới sàn
      - "Chân trụ nhựa" có tính năng chống tia cực tím và thân thiện với môi trường, dễ dàng loại bỏ và tái sử dụng[/chitiet][masp]
2B-PD-DDR-S[/masp]


[giaban]Liên hệ[/giaban]

      [mota]- Xuất sứ: Châu Âu

     - Chiều cao: điều chỉnh được chiều cao từ 15mm đến 35 mm

     - Tải trọng: 1000kg

     - Kích Thước chân đế: 120x60x25 mm

     - Bù nghiêng: 7% (khi dùng Đế chỉnh độ nghiêng)

- Bảo hành: 10 năm [/mota]

[chitiet]

     Ngày nay, đảm bảo tiến độ thi công cũng như độ bền các nguyên vật liệu cho công trình là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển và uy tín cho doanh nghiệp.

    Qua quá trình phát triển, Công ty Tobe Tech thấu hiểu được điều này và liên tục tìm kiếm những sản phẩm thay thế chân trụ thép và bê tông nhưng vẫn phải đảm bảo độ bền tương ứng. Và dòng “Chân trụ nhựa” là sản phẩm đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng .

    “Chân trụ nhựa” được sử dụng trong quá trình lắp đặt chân trụ cho khung xương khi thi công sàn gỗ nhựa ngoài trời, sàn gạch, đá…“Chân trụ nhựa” dễ dàng điều chỉnh độ cao, tự cân chỉnh độ nghiêng của sàn hoặc hệ khung xương lắp đặt trên trụ.

     Câu trúc chính “Chân trụ nhựa” gồm 02 phần chính: đầu trụ, thân trụ, 

     Phụ kiện: Đế điều chỉnh độ nghiêng của bề mặt sàn và tấm đệm cao su giảm ồn và

      Ưu điểm

     - "Chân Trụ Nhựa” xuất hiện giúp việc thi công dễ dàng và tiết kiệm thời gia

    - “Chân Trụ Nhựa” thi công trực tiếp lên trên bề mặt của sàn, không cần khoan, bắn vít xuống bề mặt sàn đảm bảo thoát nước nhanh, không ảnh hưởng đển lớp chống thấm. 

     - "Chân trụ nhựa" giúp ngầm hoá các hệ thống kỹ thuật bên dưới sàn

     -"Chân trụ nhựa" có tính năng chống tia cực tím và thân thiện với môi trường, dễ dàng loại bỏ và tái sử dụng;


     [/chitiet]

[masp]2B-PD-DDR-M[/masp]


[giaban]Liên hệ[/giaban]

      [mota]- Xuất sứ: Châu Âu

     - Chiều cao: điều chỉnh được chiều cao từ 35mm đến 65 mm

     - Tải trọng: 1000kg

     - Kích Thước chân đế: 120x120 mm

     - Đế nâng chiều cao 30mm (Tối đa 4 cái)

     - Bù nghiêng: 7% (khi dùng Đế chỉnh độ nghiêng)

- Bảo hành: 10 năm [/mota]

[chitiet]

     Ngày nay, đảm bảo tiến độ thi công cũng như độ bền các nguyên vật liệu cho công trình là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển và uy tín cho doanh nghiệp.

    Qua quá trình phát triển, Công ty Tobe Tech thấu hiểu được điều này và liên tục tìm kiếm những sản phẩm thay thế chân trụ thép và bê tông nhưng vẫn phải đảm bảo độ bền tương ứng. Và dòng “Chân trụ nhựa” là sản phẩm đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng .

    “Chân trụ nhựa” được sử dụng trong quá trình lắp đặt chân trụ cho khung xương khi thi công sàn gỗ nhựa ngoài trời, sàn gạch, đá…“Chân trụ nhựa” dễ dàng điều chỉnh độ cao, tự cân chỉnh độ nghiêng của sàn hoặc hệ khung xương lắp đặt trên trụ.

     Câu trúc chính “Chân trụ nhựa” gồm 02 phần chính: đầu trụ, thân trụ, 

     Phụ kiện: Đế điều chỉnh độ nghiêng của bề mặt sàn và tấm đệm cao su giảm ồn, Đế nâng chiều cao 30mm (Tối đa 4 cái)

      Ưu điểm

     - "Chân Trụ Nhựa” xuất hiện giúp việc thi công dễ dàng và tiết kiệm thời gian

    - “Chân Trụ Nhựa” thi công trực tiếp lên trên bề mặt của sàn, không cần khoan, bắn vít xuống bề mặt sàn đảm bảo thoát nước nhanh, không ảnh hưởng đển lớp chống thấm. 

     - "Chân trụ nhựa" giúp ngầm hoá các hệ thống kỹ thuật bên dưới sàn

     -"Chân trụ nhựa" có tính năng chống tia cực tím và thân thiện với môi trường, dễ dàng loại bỏ và tái sử dụng;     [/chitiet]

  • Hướng dẫn chi tiết
  • Thời gian giao hàng
  • Quy định đổi trả
Đã thêm sản phẩm vào Giỏ hàng